МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • Г. С. Ратушняк Вінницький національний технічний університет
  • О. І. Ободянська Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано ієрархічну класифікацію факторів, які впливають на технічний стан системи газопостачання. Запропоновано математичну модель прийняття управлінських рішень з використанням теорії нечіткої логіки та лінгвістичних змінних.

Біографії авторів

Г. С. Ратушняк, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції
О. І. Ободянська, Вінницький національний технічний університет
магістрант
Розділ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА