ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИСОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ВУЛИЦІ ВІД ВІДСТАНІ ДО ВОДІЯ ДЛЯ КОМФОРТНИХ УМОВ РУХУ

  • В. В. Швець Вінницький національний технічний університет
  • Л. В. Кучеренко Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Костішина Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Бобровський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: поле зору, візуальне сприйняття, рух автомобіля, елементи вулиці

Анотація

В даній статі було проаналізовано фізіологічні можливості візуального сприйняття вулиці водієм та проведений аналіз залежності зміни параметрів зорового поля від швидкості. Виведено рівняння залежності висоти елементів вулиці від відстані до водія за умов найменшого впливу вулиці на нього.

Біографії авторів

В. В. Швець, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури
Л. В. Кучеренко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури
О. М. Костішина, Вінницький національний технічний університет
студентка
Ю. В. Бобровський, Вінницький національний технічний університет
магістрант

Посилання

1. Гюлєв Н. У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія / Н. У. Гюлєв. – Хар. нац. ак. міськ. госп-ва, 2012. – 185 с.
2. Гайдукевич В. А Основи транспортної психології / В. А Гайдукевич, О. Б Потійчук // Навч. пос. – Рівне: НУВГП, 2012. – 207с.
3. Хорошев Е.В. – http://teoriacomp.narod.ru/hyd_obraz.html.
4. Швець В. В. Розроблення графологічної моделі сприйняття вуличного простору людиною / В. В. Швець, О. М. Адамчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – № 1. – 2015. – С. 95-99.
Опубліковано
2016-11-21
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА