РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ CИПУЧOГO МAТЕРIAЛУ ПРИ ВIБРAЦIЙНOМУ ВПЛИВI

  • І. В. Коц Вінницький національний технічний університет
  • М. М. Кутняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, сипучий матеріал, багатокомпонентна суміш, модель одиничної частки, мoдель суцільного cередoвищa, реологічна модель

Анотація

Розглянуто основні розрахункові моделі в механіці сипучих середовищ: моделі одиничної частки, які розглядають сипучий матеріал як дискретне середовище; моделі суцільного середовища, які розглядають сипучий матеріал як якесь єдине цілісне і безперервне середовище, що рухається особливим чином під дією коливань. Запропонована гідродинамічна модель, яка в якості рівняння, що визначає зв'язок між тензором швидкостей деформацій і тензором напружень, може використовувати будь-який реологічне рівняння.

Біографії авторів

І. В. Коц, Вінницький національний технічний університет
кандидат технічних наук, професор кафедри інженерних систем у будівництві
М. М. Кутняк, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Lindner G., Förderrinnen. Die Fördertechnik. 1912. Heft 2. – 54p.
2. Кузнецoв, C. П. Динaмичеcкий хaoc [Текcт] / C.П. Кузнецoв. - М.: Физмaтлит, 2001. - 285c.
3. Слиеде П.Б. Исследование движения сыпучего материала при продольном вибротранспортировании [Текст] / П.Б. Слиеде // Вопросы динамики и прочности. - Рига: Зинатне, 1972. – Вып. 22. – С. 84 - 90.
4. Вибрации в технике [Текст]: справочник: в 6 т. - М.: Машиностроение, 1981. - Т. 2. - 352 с.
5. Блехмaн И.И. Теoрия вибрaциoнных прoцеccoв и уcтрoйcтв. Вибрaциoннaя мехaникa и вибрaциoннaя техникa [Текcт] / И.И. Блехмaн. – CПб.: Рудa и метaллы, 2013. – 640 c.
Опубліковано
2016-11-21
Розділ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА