ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАТИВНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ЛЕСОВИХ ГРУНТІВ

  • Н. М. Богославець Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень деформаційної анізотропії модуля деформації в лесових ґрунтах при просторовій орієнтації навантажень. Встановлено величини коефіцієнтів анізотропії, які можуть бути враховані при розрахунку деформації лесових ґрунтів.

Біографія автора

Н. М. Богославець, Київський національний університет будівництва і архітектури
аспірант кафедри основ і фундаментів
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ