ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ «ОСНОВА – ФУНДАМЕНТ – НАДЗЕМНІ КОНСТРУКЦІЇ» ПРИ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

  • І. П. Бойко Київський національний університет будівництва і архітектури
  • В. О. Сахаров Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

В роботі наведено порівняльний аналіз врахування різних варіантів розрахункових схем на власні частоти та форми коливання системи «основа – фундамент - конструкція». Наведені результати оцінки напруженого стану реальної багатоповерхової будівлі, запроектованої в сейсмонебезпечному районі. Наведено варіант конструкції антисейсмічних заходів для багатоповерхових будівель. Розрахунки проводились згідно з ДБН В.1.1-12:2006 на базі АСНД “VESNA” та РК “SCAD”.

Біографії авторів

І. П. Бойко, Київський національний університет будівництва і архітектури
д.т.н., професор, завідувач кафедри основ і фундаментів
В. О. Сахаров, Київський національний університет будівництва і архітектури
к.т.н., доцент кафедри основ і фундаментів
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ