ВПЛИВ ФАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ НА ДЕФОРМУВАННЯ ЛЕСОВИХ ҐРУНТІВ В ОСНОВІ ШТАМПІВ

  • Ю. Ф. Тугаєнко Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • М. В. Марченко Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Л. О. Логінова Одеська державна академія будівництва та архітектури
  • Л. Г. Абуладзе Одеська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: штамп, навантаження, осаду, зона деформації, фазові компоненти

Анотація

Осадка є наслідком зміни фазових компонентів під впливом зовнішнього навантаження.

У статті виконано оцінку тієї частині осідання, яка обумовлена ущільненням статичним навантаженням. За результатами досліджень деформацій в основах дослідних штампів,що складені  лесовими ґрунтами, показано перерозподіл фазових компонентів при їх ущільненні.

Біографії авторів

Ю. Ф. Тугаєнко, Одеська державна академія будівництва та архітектури
д-р техн. наук, професор, професор кафедри основ і фундаментів
М. В. Марченко, Одеська державна академія будівництва та архітектури
канд. техн. наук, доцент,доценткафедри основ і фундаментів
Л. О. Логінова, Одеська державна академія будівництва та архітектури
канд. техн. наук, інженер, доцент кафедри основ і фундаментів
Л. Г. Абуладзе, Одеська державна академія будівництва та архітектури
інженер кафедри основ і фундаментів

Посилання

1. Герсеванов Н. М. Теоретические основы механики грунтов и их практические применения / Н. М. Герсеванов, Д. Е. Польшин.–М.: Стройиздат,1948. –274 с.
2. Лебедев А. Ф. Почвенные и грунтовые воды / А. Ф. Лебедев // Издание четвертое. – Изд-во Академии Наук СССР. – М. – Л. – 1936. – 314 с.
3. Приклонский В. А. Грунтоведение / В.А. Приклонский, Издание третье. – Ч.1. – М. –: Госгеолиздат, 1955. – 430 с.
4. Тугаенко Ю. Ф. Некоторые особенности уплотнения просадочных грунтов тяжелыми трамбовками / Ю. Ф. Тугаенко, Основания и фундаменты. – К.: Будівельник, 1969. – Вып. 2. – С. 99-103.
5. Тугаенко Ю. Ф. Методика определения параметров деформаций глинистых грунтов / Ю. Ф. Тугаенко, М. В. Марченко // Инженерная геология. – 1984. – №1. С.86 – 94.
6. Тугаенко Ю. Ф. Развитие деформаций в основаниях фундаментов, способы их ограничения и методы оценки / Ю. Ф. Тугаенко – Одесса: Астропринт, 2003. – 224 с.
7. Гольдштейн М. Н. Механические свойства грунтов / М. Н. Гольдштейн. – М: Стройиздат, 1973. – 375 с.
Опубліковано
2015-06-25
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ