ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СТІНИ З ВИКОРИСТАННЯМ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ

  • В. Р. Сердюк Вінницький національний технічний університет
  • Д. Г. Рудченко ТОВ «Аерок»
  • Б. І. Августович Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: виробництво газобетону, технологія будівництва стінових конструкцій, термічний опір огороджуючих конструкцій

Анотація

В даній статті наведені показники виробництва автоклавних газобетонів в Україні та сусідніх країнах. Показано, що в умовах підвищення вимог термічного опору до огороджуючих конструкцій газобетони мають переваги над традиційними стіновими матеріалами. Розглянуті сучасні наукові концепції вдосконалення конструктивного рішення стіни,  виготовленої з використанням ніздрюватого бетону. Проведено аналітичні дослідженя щодо підвищення ефективності використання ніздрюватих бетонів в стінових конструкціях будівель та споруд. Технологія облаштування стін з газобетону.

Біографії авторів

В. Р. Сердюк, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони
Д. Г. Рудченко, ТОВ «Аерок»
к.т.н., генеральний директор
Б. І. Августович, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони

Посилання

1. Мартыненко В. А. Производство изделий автоклавного твердения в 2010 г. / В. А. Мартыненко // Строительные материали, изделия и санитарнаятехника. Наук.-тех. збор. Вып. 40. - 2010. – С. 122-128.
2. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона (СН 277-80). Госстрой СССР. М. Стройиздат. 1981. – 46 с.
3. Ячеистый бетон как приоритетный энергосберегающий стеновой материал в странах СНГ / Сердюк В. Р., Августович Б. И., Абсеметов В. Э., Марданов А. К. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» - 2014, -№52, – С. 54-61.
4. Омельянчук В. П. Строительство новых заводов ячеистобетонных изделий - требование современной отрасли Украины / В. П. Омельянчук // Строительные материалы и изделия. 2007. - № 2. - С. 23-25.
5. Сажнев Н. П., Ткачик П. П. Ячеистый бетон в Республике Беларусь/Материалы 8-й МНП конференции. Минск – Могилев, 11–13 июня 2014 года. – С. 5-9.
6. Вишневский А. А., Гринфельд Г. И., Куликова Н. О. “Анализ рынка автоклавного газобетона России” // “Строительные материалы” – 2013. – №4. – С. 40–44.
7. Рудченко Д.Г. Ячеистый бетон автоклавного твердения AEROC плотностью 150 кг/м3. Особенности производства и применения. / Материалы 8-й МНП конференции. Минск – Могилев, 11–13 июня 2014 года. – С. 33-39.
8. Гагарин В. Г. Теплоизоляционные фасады с тонким штукатурным слоем. Температурно-влажностные воздействия и долговечность систем с тонким штукатурным слоем (По матеріалам статьи H.M. Künzel, H. Künzel, K. Sedelbauer «Hygrothermische Beans pruchungund Lebensdauer von Wärmedamm Verbund systemen», Bauphysik, 2006, Bd. 28, H. 3) // АВОК. 2007. №6, - С.82–90; №7. - С. 66–74.
9. Силаенков Е. С. Долговечность изделий из ячеистых бетонов. –М.: Стройиздат, 1986. – 176 с.
Опубліковано
2015-06-25
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ