ВЗАЄМОДІЯ ПАЛЬ РІЗНОЇ ДОВЖИНИ У ПАЛЬОВОМУ ПОЛІ

  • В. Л. Підлуцький Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Розроблено скінчено-елементну модель системи „ґрунтовий масив – пальовий фундамент – наземні конструкції”. Проведено розрахунки напружено – деформованого стану даної системи та представлено порівняльні результати розрахунків при влаштуванні паль різної довжини. При цьому враховано раціональне геометричне розміщення паль в плані. Виконано оцінку перерозподілу внутрішніх зусиль у фундаментних конструкціях при влаштуванні паль різної довжини.

Біографія автора

В. Л. Підлуцький, Київський національний університет будівництва і архітектури
асистент кафедри основ і фундаментів
Розділ
МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ