НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗСУВУ У ҐРУНТІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Автор(и)

  • І. П. Гамеляк Національний транспортний університет, Київ
  • Д. В. Волощук Національний транспортний університет, Київ

Ключові слова:

дорожний одяг, граничний стан, зсуваючі напруження, міцність, номограми

Анотація

Теоретично встановлено можливість застосування основних положень класичної теорії надійності при проектуванні конструкцій нежорстких дорожніх одягів за критерієм зсуву у ґрунті. Встановлено основні закономірності для розрахунку неоднорідності конструкцій дорожніх одягів за даним критерієм граничного стану. У статистичній постановці отримано залежності для розрахунку розкиду зсуваючих напружень. За допомогою отриманих залежностей побудовано номограми для розрахунку коефіцієнта варіації активних та допустимих зсуваючих напружень. Отримані формули є теоретичною основою для розрахунку однорідності та надійності двошарових та багатошарових систем за критерієм міцності зсуву у ґрунті чи незв'язних шарах КДО.

Біографії авторів

І. П. Гамеляк, Національний транспортний університет, Київ

доктор технічних наук

Д. В. Волощук, Національний транспортний університет, Київ

Національний транспортний університет, Київ

Посилання

1. Сиденко В. М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и земляного полотна / В. М. Сиденко. – М. :Автотрансиздат, 1962. – 116 с.
2. Дмитриченко М. Ф., Дмитрієв М. М., Гамеляк І. П., Райковський В. Ф., Якименко Я. М. Надійність конструкцій дорожнього одягу / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, В. Ф. Райковський, Я. М. Якименко // Навч. посібник. – К.: НТУ. – 2012. – 206 с.
3. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем / К. Капур, Л. Ламберсон // М.: Мир. – 1980.
4. Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность / А. Р. Ржаницын // М.:Стройиздат., 1978. – 239 с.
5. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу. Укравтодор Київ 2004.
6. М 218-02070915-633:2007 Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями різного типу. Укравтодор. Київ, 2007.
7. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. Москва, 2001.
8. ВСН 46-83 Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. Министерство транспортного строительства СССР. Москва, 1985.
9. Гамеляк І. П. Основи забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу: дис. … доктора техн. наук: 05.22.11 / Гамеляк Ігор Павлович. – К., 2005. – 460 с.
10. Гамеляк І. П., Лаптева Н. С. Неоднорідність дорожнього одягу за критерієм зсуву в ґрунті земляного полотна // Автомоб. дороги i дор. буд-во. К., 1997. – Вип.54. – С. 85-91.
11. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике / С. М. Ермаков. – Вводный курс. Санкт-Петербург.: – 2009. – 192 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 52

Опубліковано

2014-12-25

Як цитувати

[1]
І. П. Гамеляк і Д. В. Волощук, «НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЗСУВУ У ҐРУНТІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА», СучТехнБудів, вип. 17, вип. 2, с. 40–46, Груд 2014.

Номер

Розділ

МЕХАНІКА ҐРУНТІВ ТА ФУНДАМЕНТИ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.