РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ

Автор(и)

  • В. А. Колієнко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

біомаса, газифікація, математичне моделювання, склад генераторного газу, ефективність, вільна енергія Гіббса

Анотація

У статті викладено результати експериментальних досліджень процесу термохімічної
обробки біомаси (газифікації). Удосконалено метод математичного моделювання процесу
газифікації біомаси на основі термодинамічної моделі мінімізації вільної енергії Гіббса. Отримане
рішення функції Лагранжа дало можливість визначати склад генераторного газу та
ефективність процесу. Здійснено перевірку точності розробленої моделі що засвідчила коректний
вплив параметрів газифікації на його результат. Отримані результати роботи можуть бути
використані при пошуку оптимальних умов газифікації та при розробленні установок з
газифікації біомаси.

Біографія автора

В. А. Колієнко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та
теплоенергетики

Посилання

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Текст]: Схвалено Кабінетом Міністрів України 24.07.2013. – Київ, 2013. – 166 с.
2. Гелетуха Г. Г. Енергетичний потенціал біомаси в Україні [Текст] / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, М. М. Жовмір, Ю. Б. Матвєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 153. – С. 36-41.
3. Колиенко В. А. Оптимизация тепловой мощности котлов на биотопливе в составе комбинированных котельных централизованных систем теплоснабжения / В. А. Колиенко, А. И. Куприян // Международная научно-практическая конференция «Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов». – 2013. – С. 246-250.
4. Колиенко В. А. Экологический аспект использования синтез газа из твердого топлива и горючих отходов в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. А. Колиенко // Международная научно-практическая конференция « Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов». – 2012. – С. 346-350.
5. Алешина А. С. Моделирование процесса газификации растительной биомассы в газогенераторах кипящего слоя / С. А. Иванов, А. С. Алешина // Вестник ЗабГУ. – 2013. – № 3. – С. 78–89
6. Канторович Б. В. Основы теории горения и газификации твердого топлива [Текст] / Б. В. Канторович. – М. : Издательство академии наук СССР, 1958. – 593 с.
7. Лавров, Н. В. Физико-химические основы горения и газификации топлива [Текст] / Н. В. Лавров. – М. : Металлургиздат, 1957. – 288 с.
8. Zainal Z. A. Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials [Text] / Z. A. Zainal , R. Ali, C. H. Lean, K. N. Seetharamu // Energy Conversion and Management. – 2001. – Iss. 42. - P.1499-1515.
9. Yang W. Performance analysis of a fixed-bed biomass gasifier using high-temper ature air [Text] / W. Yang, A. Ponzio, C. Lucas, W. Blasiak // Fuel Processing Technology. – 2006. – № 87. – P. 235-245.
10. Jarungthammachote S. Equilibrium modeling of gasification: Gibbs free energy minimization approach and its application to spouted bed and spout-fluid bed gasifiers [Text] / S. Jarungthammachote, A. Dutta // Energy Conversion and Management. – 2008. – Iss. 49. – P. 1345–1356.
11. Li X. Equilibrium modeling of gasification: a free energy minimization approach and its application to a circulating fluidized bed coal gasifier [Текст] / X. Li, J. R. Grace, A. P. Watkinson, C. J. Lim, A. Ergudenler // Fuel. – 2001. – Vol. 80, Iss. 2. – P.195-207.
12. Skoulou V. Syngas production from olive tree cuttings and olive kernels in a downdraft fixed-bed gasifier [Text] / V. Skoulou, A. Zabaniotou, G. Stavropoulos, G. Sakelaropoulos // International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – Iss. 33. – P.1185 – 1194.
13. Miao Q. Modeling biomass gasification in circulating fluidized beds : Model sensitivity analysis [Text] / Q. Miao, J. Zhu, Sh. Barghi, Ch. Wu, X. Yin, Zh. Zhou // International Journal of Energy and Power. – 2013. – Vol. 2, Iss. 3. – P. 57-63.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 4

Як цитувати

[1]
В. А. Колієнко, «РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ БІОМАСИ», СучТехнБудів, вип. 16, вип. 1, с. 77–85, Жов 2014.

Номер

Розділ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.