КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СІТЧАСТИХ ОБОЛОНОК

Автор(и)

  • О. І. Сіянов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

оптимальні сітчасті оболонки, критеріальний підхід, система обмежень, алгоритмічна модель, модульне програмування

Анотація

У статті наведено критеріальний підхід до визначення оптимальних прямокутних в плані
сітчастих оболонок. Оцінено показники і здійснено заміну критерію мінімуму вартості
конструкцій на критерій мінімуму об’єму матеріалу.
Розроблено методику отримання оптимального конструктивного рішення прямокутних в
плані сітчастих оболонок. Показано здатність створеного алгоритму здійснювати генетичні
процедури з виключенням умовно необхідних стержнів.
Запропоновано схему алгоритмічної моделі у вигляді прикладного модульного
програмування і на конкретному прикладі продемонстровано результат оптимізації сітчастої
оболонки.

Біографія автора

О. І. Сіянов, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Посилання

1. Ольков Я. И. Структурная оптимизация пространственных металлических стержневых конструкций методом исключения условно необходимых стержней / Я. И. Ольков, А. В. Андронников // Современные проблемы совершенствования и развития металлических, деревянных, пластмассовых конструкций в строительстве и на транспорте : сб. науч. трудов. – Самара : СамГАСА, 2002. – С. 289-292.
2. Шимановский В. Н. Оптимальное проектирование пространственных решетчатых покрытий / В. Н. Шимановский, В. Н. Гордеев, М. Л. Гринберг.  К. : Будівельник, 1987.  224 с.
3. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции : учеб. пособие для вузов / А. Г. Трущев.  М. : Стройиздат, 1983.  215 с.
4. Свердлов В. Д. Исследование пространственных цилиндрических стержневых систем покрытий : дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук 05.23.01 / Свердлов Владимир Деонисович. – К., 1977. – 174 с. – Библиогр.: С. 153-161.
5. Рюле Г. Пространственные покрытия. Конструкции и методы возведения / Г. Рюле ; пер. с нем. – Том 2. – М. : Стройиздат, 1974. – 247 с.
6. Сіянов О. І. Металеві циліндричні стержневі покриття: конструювання та розрахунок : монографія / О. І. Сіянов. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 140 с.
7. Вычислительный комплекс SCAD / [В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко и др.]. – М. : Издательство «СКАД СОФТ», 2009. – 656 с.
8. Барабаш М. С. ЛИРА 9.2. Примеры расчета и проектирования : учеб. пособие / М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерский, Д. В. Марченко, В. П. Титок. – К. : Изд-во «Факт», 2005. – 106 с.
9. Шимкович Д. Г. Расчет конструкций в MSC.visualNastran for Windows. / Д. Г. Шимкович. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 704 с.
10. Каплун А. Б. ANSYS в руках инженера / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева : практ. руководство. – М. : Едитореал УРСС, 2003. – 159 с.
11. Сіянов О. І. Визначення переміщень вузлів металевого циліндричного стержневого покриття за допомогою методу розкладання на плоскі грані і обчислювального комплексу SCAD / О. І. Сіянов, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2012. – № 1 (12). – С. 16–19.
12. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи / Мінбуд України. – К. : вид-во «Сталь», 2006. – 60 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 10

Як цитувати

[1]
О. І. Сіянов, «КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СІТЧАСТИХ ОБОЛОНОК», СучТехнБудів, вип. 16, вип. 1, с. 12–16, Жов 2014.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають