ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ РИЗИКІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ БІОГАЗОМ

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Пішеніна Вінницький національний технічний університет
  • Т. Ю. Румянцева Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано залежність для визначення відносного зниження техногенних ризиків в
процесі експлуатування біотехнологічної системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів
на прикладі біогазової установки. Проведено числові дослідження, в результаті яких оцінено
зниження техногенних ризиків за рахунок заміщення природного газу біогазом. Для цього
сформовані початкові дані на базі інформації про реальні конструктивні параметри основного
теплотехнологічного обладнання і показники продуктивності роботи біогазових установок,
споруджених та діючих у різних країнах світу. Показано як впливає збільшення потужності БГУ
на величину відносного зниження техногенного ризику.

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
д.т.н., професор, завідувач кафедри теплоенергетики
Н. В. Пішеніна, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., старший викладач кафедри теплоенергетики
Т. Ю. Румянцева, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри теплоенергетики
Розділ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ