ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ

  • В. В. Смоляк Вінницький національний технічний університет
  • Д. В. Шевчук Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті виконано дослідження існуючої світової практики проектування тренувальних
спортивних комплексів, об’єктивно обґрунтована доцільність використання комплексу разом з
територіями, які до нього прилягають. Розглянуто питання розбудови сучасних спортивних
комплексів. Проаналізовано перспективні тенденції розвитку архітектури спортивних споруд,
однією з яких є багатофункціональне призначення останніх.
Здійснено порівняльний аналіз методик, технік та технологій, а також будівельних
матеріалів, що використовуються в процесі спорудження спортивно-тренувальних будівель у
Європі з аналогічними вирішеннями в Україні.

Біографії авторів

В. В. Смоляк, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури
Д. В. Шевчук, Вінницький національний технічний університет
студентка
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА