ПІДХІД ДО НАПИСАННЯ ПІДРУЧНИКА «МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ» З ВИКОРИСТАННЯМ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ МОДУЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

  • А. М. Власенко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Викладений своєрідний підхід до написання технічного навчального посібника, в основу
якого покладені концептуальні підходи та керівні принципи модульної методології. Наведені
приклади будови навчальних елементів та рисунків.
Запропоновано логічну послідовність підходів до написання посібника, яка залишає за
викладачем широкі методичні можливості для поглиблення викладеного матеріалу як за змістом,
так і за формою.

Біографія автора

А. М. Власенко, Вінницький національний технічний університет
к.т.н., доцент кафедри теплогазопостачання
Розділ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ