СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, СКЛАДЕНИХ З ЖОРСТКИХ ДИСКІВ

Автор(и)

  • Леонід Іванович Стороженко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Дмитро Адольфович Єрмоленко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Григорій Михайлович Гасій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

диск, проліт, стріла підйому, шарнір, сталезалізобетонні конструкції

Анотація

В статті наведено методику та особливості статичного розрахунку нових комбінованих
конструкцій – просторових структурно-вантових сталезалізобетонних покриттів. Ідея статичного
розрахунку полягає в умовному поділі конструкції на плоскі жорсткі диски та визначенні зусиль, які
виникатимуть у вузлах з’єднання таких дисків.

Біографії авторів

Леонід Іванович Стороженко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

д.т.н., професор, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і
пластмас

Дмитро Адольфович Єрмоленко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

д.т.н., доцент, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і
пластмас

Григорій Михайлович Гасій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

к.т.н., доцент, докторант кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас

Посилання

1. Стороженко Л. І. Просторові сталезалізобетонні структурно-вантові покриття: Монографія / Л. І. Стороженко,
Г. М. Гасій, С. А. Гапченко – Полтава: АСМІ, 2015. – 218 с.
2. Gasii G. M. Connections systems of the composite cable space frame / G. M. Gasii // Сучасні технології, матеріали і
конструкції в будівництві. – 2017. – Т. 22. – № 1. – С. 5–10.
3. Gasii G. M. Types of steel and concrete composite cable space frames / G. M. Gasii // Science and Transport Progress.
Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2016. – № 6 (66). – P. 158–165. DOI:
10.15802/stp2016/90514.
4. Експериментальне дослідження моделей структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції /
Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, Г. М. Гасій, Ю.Л. Гладченко // Збірник наукових праць [Полтавського
національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. –
2012. – № 3 (33). – С. 243–249.
5. Стороженко Л. І. Визначення переміщень вузлів просторової структурно-вантової сталезалізобетонної
конструкції експериментальним шляхом / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Збірник наукових праць
Українського державного університету залізничного транспорту. – 2017. – № 169. – С.118–128.
6. Стороженко Л. І. Експериментальне дослідження деформативності окремих несучих елементів
сталезалізобетонного структурно-вантового покриття / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Строительство,
материаловедение, машиностроение: сб. научных трудов. – 2015. – № 82. – С. 219–225.
7. Gasii G. Estimate of technical and economic benefits of a new space composite structure / G. Gasii, O. Hasii,
O. Zabolotskyi // MATEC Web of Conferences. – 2017. – № 116. DOI:10.1051/matecconf/201711602014.
8. Gasii G. M. Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab / G. M. Gasii / Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2016. – № 844. – С. 260–
265.
9. Стороженко Л. И. Особенности конструкции и технологии монтажа новых пространственных
сталежелезобетонных структурно-вантовых покрытий / Л. И. Стороженко, Г. М. Гасий, С. А. Гапченко //
Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1 (70). – Т. 4. – С. 67–72. DOI:
10.15587/1729-4061.2014.26041.
10. Стороженко Л. І. Просторове сталезалізобетонне структурно-вантове покриття / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій //
Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научных трудов. – 2015. – № 82. – С. 226–230.
11. Трофимов В.И. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений: монография / В. И. Трофимов,
А. М. Каминский. – М.: АСВ, 2002. – 573 с.
12. Канчели Н.В. Строительные пространственные конструкции: Учеб. пособие / Н. В. Канчели. – М.: АСВ, 2009. –
112 с.
13. Шимановский А.В. Теория и расчет сильнонелинейных конструкций / А. В. Шимановский,
В. К. Цихановский. – К.: Изд-во "Сталь", 2005. – 432 с.
14. Кирсанов М.Н. Статический расчет и анализ пространственной стержневой системы / М. Н. Кирсанов //
Инженерно-строительный журнал. – 2011. – № 6 (24). – С. 28 – 34.
15. Стороженко Л.І. Великопролітні структурно-вантові слезалізобетонні покриття для будівель і споруд
аеропортів / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища. – 2016. – № 2 (16). –
С. 72–79.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 0

Опубліковано

2017-11-30

Як цитувати

[1]
Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, і Г. М. Гасій, «СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, СКЛАДЕНИХ З ЖОРСТКИХ ДИСКІВ», СучТехнБудів, вип. 23, вип. 2, Лис 2017.

Номер

Розділ

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.