ТОПОСИ ІСТОРИЧНОГО МІСТА

  • А. І. Литвинов Вінницький національний технічний університет
  • Ю. Г. Олійник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: історичне місто, архітектурна спадщина, культурно-історичний контекст, топоси, міська забудова, ландшафтний, сакрально-меморіальний. транспортний, індустріальний

Анотація

Розглянуто принципи формування міських топосів у контексті проблематики історичного міста. Наголошено на актуальності концепції топогенезису, вивчення та ідентифікації елементів просторового середовища, проаналізовано різноманітні тлумачення, стилі та спільні риси підходів, пов’язаних із урболандшафтом. Наведено методологічні схеми і рисунки, що ілюструють теоретичні положення, викладені в статті.

Біографії авторів

А. І. Литвинов, Вінницький національний технічний університет

кандидат  архітектури,  доцент,  архітектор

Ю. Г. Олійник, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Вечерский В. В. Историко-архитектурное предпроектное исследование городов Украины (обзорная информация). – Москва : ВНИИТАГ, 1990 г. – С. 1–2.
2. Taylor C. Multiculturalism: examining the politics of recognition / Charles Taylor, Anthony Appiah, J. Habermas, M. Walzer; ed. and іntroduced Amy Gatmann. – Princeton: Princeton University Press, 1992. – 172 p.
3. Аристотель. Топика / Аристотель // Сочинения: в 4 т. – М. : Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 347–533.
4. Барабаш Ю. „Місцерозвиток”, або чи знаєте ви українську ніч? : Національний ландшафт як ментальний чинник / Ю. Барабаш // Філософська і соціальна думка. – 1994. – № 7–8. – С.135–145.
5. Agnew, J. The territorial trap: the geographical assumption of international relations theory. Review of International Political Economy, 1(1): 53–80. 1994. (doi:10.1080/09692299408434268) [Taylor & Francis Online], [Web of Science ®].
6. Конвенція про захист всесвітньої культурної та природної спадщини (ЮНЕСКО, 1972 р.)
7. Гурин С. Образ города в культуре : метафизические и мистические аспекты [Электронный ресурс] / Станислав Гурин. – 2009. – Режим доступа к статье : http://topos.ru/article.
8. Вихор І. Поетичний топос міста та його тематичні різновиди / І. Вихор//Нова педагогічна думка : наук. метод. журн. – 2000. – С. 141–143.
Опубліковано
2017-08-22
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА