ОЦІНКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ВІДВІДУВАЧІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТУ НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІСЬКОГО ПАРКУ МІСТА ВІННИЦІ

  • В. П. Ковальський Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Вітюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: рекреаційний об’єкт, науковий метод, оцінка чисельності відвудувачів

Анотація

В статті досліджено рекреаційний об’єкт міста Вінниці – Центральний міський парк за допомогою конкретного наукового методу - методу оцінок чисельності відвідувачів.

Біографії авторів

В. П. Ковальський, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

І. В. Вітюк, Вінницький національний технічний університет

студентка

Посилання

1. Вітюк І. В. Фактори, що впливають на формування та розміщення садово-паркових об’єктів / І. В. Вітюк, В. П. Ковальський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Том 20 № 2. – 2016. – С. 69-73.
2. Финогеев Б. Л. Временные методические рекомендации по определению численности неорганизованных рекреантов / Б. Л. Финогеев и др. – Симферо- поль, 1985. – 25 с.
3. Чижова В. П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха / В.П. Чижова. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1977. – 48 с.
4. Тарасов А. И. Рекреационное лесопользование / А.И. Тарасов. – М. : Изд-во Агропромиз- дат, 1986. – 176 с.
5. Тарасов А. И. Экономика рекреационного лесопользования / А.И. Тарасов. – М. : Изд-во "Наука", 1980. – 136 с.
Опубліковано
2017-08-22
Розділ
МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА