ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОГО ІН’ЄКТУВАННЯ ГРУНТІВ МЕТОДОМ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Н. П. Бадьора Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

імпульсне ін’єктування, радіус розпосюдження, тиск, частота, характеристики ґрунтового середовища, поверхні відгуків, рівняння регресії

Анотація

В статті запропоновано новий спосіб закріплення ґрунтових масивів, який полягає у
використанні додаткового навантаження на стаціонарний потік рідини розчину, що, за рахунок
зменшення сил тертя між середовищем та ін’єктуючим розчином, дозволяє збільшити його
проникність. Методом планування багатофакторного експерименту отримано квадратичні
рівняння регресії для кодованих та дійсних значень факторів, які дозволяють адекватно описати
залежності між основними параметрами процесу на збільшення проникності розчину та
збільшення активної площі підсиленої області ґрунту. Проведено параметричну оптимізацію
значень за допомогою пакету прикладних програм MathCAD, що дозволила встановити
оптимальні значення параметрів процесу підсилення. Максимальний радіус розповсюдження для
піщаного грунту буде спостерігатись при тискові нагнітання Р=0,8 МПа; частоті повторення
пульсації ω=42 Гц. Поверхні відгуків критеріїв оптимізації та їх двомірні перерізи залежності
значень радіуса розповсюдження розчину від окремих параметрів оптимізації.

Біографія автора

Н. П. Бадьора, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри теплогазопостачання

Посилання

1. Бабаскин Ю. Г. Укрепление грунтов инъектированием при ремонте автомобильных дорог / Ю. Г. Бабаскин // Под. ред. И. И. Леоновича – Мн.: УП «Технопринт», 2002. – 177 с. Монография.
2. Камбефор А. Инъекция грунтов. Принципы и методы / А. Камбефор; [пер. с фр. Р. В. Казаковой, В. Б. Хейфица]. – М.: «Энергия», 1971. – 333 с.
3. Каранфилов Т. С. Определения величины радиуса закрепления грунтов при постоянном коэффициенте фильтрации. // Гидротехническое строительство №1. – М.: Госэнергоиздат, 1951. – С. 39-42.
4. Марголин В.М. Исследование распространения растворов вокруг одиночных инъекторов при химическом закреплении грунтов: дис. на соискание ученой степени к.т.н. / В. М. Марголин. – Москва, 1969. – 182 с.
5. СНіП 3.02.01-83 «Химическое закрепление грунтов». – 1983. – 40 с.
6. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М: Наука, 1976. – 280с.
7. Основные механические свойства грунтов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sckompleks.ru/stroy_96.html.
8. Коц І. В. Гідродинаміка руху в’язко-пластичних розчинів в пористому середовищі при гідроімпульсному підсиленні несучих основ споруд / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник, О. І. Павлюк // Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2012. – № 1. – С. 90-94.
9. Коц І. В. Особливості розповсюдження технологічних розчинів при ін’єкційному підсиленні ґрунтових масивів / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва». – 2013. – № 71. – С. 161-165.
10. Бадьора Н. П. Експериментальне дослідження цементаційного закріплення грунтів імпульсним ін’єктуванням / Н. П. Бадьора, І. В. Коц // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2014. – № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/ article/ view/3489/5172.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 10

Як цитувати

[1]
Н. П. Бадьора, «ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОГО ІН’ЄКТУВАННЯ ГРУНТІВ МЕТОДОМ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ», СучТехнБудів, вип. 16, вип. 1, с. 71–76, Жов 2014.

Номер

Розділ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають