Човнюк, Юрій Васильович, Володимир Борисович Довгалюк, Олег Михайлович Скляренко, і І. О. Пефтєва. 2020. «МАТЕМАТИЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯ ШВИДКОСТЕЙ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ У ФІЛЬТРАЦІЙНИХ КАНАЛАХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ТІЛ ПІД ДІЄЮ ГАРМОНІЧНИХ ХВИЛЬ». Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 27 (2). Vinnytsia, Ukraine:96-113. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2019-2-96-113.