Ковров, О. С., & Терещук, Р. М. (2020). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІРСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ ПРОГНОЗУ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ УКОСІВ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 28(1), 63–72. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-1-63-72