Коц, І. В., & Горюн, О. О. (2020). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАСИЧЕННЯ БЕТОННИХ ЗРАЗКІВ ПІД ДІЄЮ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 27(2), 123–129. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2019-2-123-129